Canigó

Traduccions

Espanyol


Traduccions senceres


Verdaguer, Jacint (1898). Canigó. Traducció del comte de Cedillo. Madrid: Fortanet.

Verdaguer, Jacint (1988). Canigó. Traducció de Maria Parés Grahit. Barcelona; Madrid: Enciclopèdia Catalana; Alianza Editorial.

Verdaguer, Jacint (1981). Canigó. Traducció de José Puchades Segarra. València: Prometeo.

Verdaguer, Jacint (1967). Canigó. Bilbao: Editorial Vasco-Americana. (Biblioteca de oro, 5. Novelas ejemplares). [Sense menció de traductor; il. d’A. Ibarra]


Traduccions fragmentàries


- Sebastià Trullol i Plana traduí «Passatge d’Hanníbal», en versos alexandrins aconsonants. Es va publicar a La Hormiga de Oro (primera setmana de març de 1886), p. 148-150.

- Jaume Nogués i Taulet va publicar l’argument del poema a La Hormiga de Oro (primera i tercera setmana de març, primera segona i quarta d’abril, segona i quarta de maig, segona i quarta de juny, quarta de juliol i tercera d’agost de 1886). El mateix treball es va reproduir al Correo de las Aldeas [Bogotà], (novembre i desembre de 1887, i gener de 1888).

- Joan Baradat va realitzar una traducció en prosa del cant I apareguda a La Oceanía Española [Manila], (9 de maig de 1886), que no hem pogut localitzar.

- Ramon D. Perés va traduir «La Maladeta» al seu llibre A dos vientos. Críticas y semblanzas (1892). Barcelona: Tip. y Lib. «L’Avenç» de Massó y Casas, p. 270-277.

- Constantí Llombart treballava en una traducció del poema, però finalment només es va publicar, segons Cedillo, els cants I i II per l’editor Pascual Aguilar. Diu que el cant III «según creo» va ser publicat a Las Provincias. Aquesta, però, és una informació que no hem pogut contrastar.

- Verdaguer, Jacint (1917). La Malehida. Traducció castellana de Juan Laguía. Barcelona: Lluís Gili.


No obstant això i, segons Josep M. de Casacuberta*, alguns cants van ser publicats a:

1. El Correo de Valencia (28 de febrer de 1886), cant VII.

2. Aparisi (7 i 14 d’agost de 1887), el cant XII sencer.

3. Retall de periòdic no identificat que porta un fragment del cant I.

4. Retall de periòdic no identificat (probablement de Las Provincias) (març de 1886), fragment del cant III.*Vegeu Casacuberta, Josep M. de. «Constantí Llombart, admirador i traductor de Jacint Verdaguer». Dins: Estudis sobre Verdaguer. Eumo Editorial /
Barcino / Institut d’Estudis Catalans, 1986, p. 75-83.Francès


Traduccions completes


Verdaguer, Jacint (1889). Canigou [“Canigó”], légende pyrénéenne du temps de la reconquête. Traduction française, avec le texte catalan en regard... [par Mgr. J. Tolra de Bordas.]. París: A. Savine. [Trad. Josep Tolrà de Bordas]

Verdaguer, Jacint (1908). Canigou. Arras; París: Sueur-Charruey.

Verdaguer, Jacint (1986). Canigó: éd. bilingue publ. à l’occasion du centenaire. Toulouse: Privat. [Trad. Tolrà de Bordas]

Verdaguer, Jacint (2004). Canigó. Légende pyrénéenne du temps de la reconquête. Nouvelle traduction française. Prada de Conflent: Terra Nostra; ICRECS. (Biblioteca de Catalunya Nord, III). [Trad. Miquela Valls Robinson]

Verdaguer, Jacint (2010). Canigou. Oloron-Sainte-Marie: Monhelios. [Trad. Tolrà de Bordas].


Traduccions fragmentàries


Verdaguer, Jacint (1917). La Malehida. Barcelona: Lluís Gili. [Traducción castellana por Juan Laguía; Traduction française par R. O.; English version by Dr. Villegas and H. Brown; Ins deutsche übersetzt von H. Heitz und F. Rüggeberg]-Segons Lluís Guarner a la «Bibliografia general de Jacint Verdaguer» (p. 1534) –inclosa a Obres completes (1974). Barcelona: Selecta–, Justí
Pepratx també en traduí fragments. Tot i això, no hi ha indicació ni del lloc ni de la data de publicació: «—Traducció en prosa del Cant VI, per
Justin Pepratx»; «—Altra traducció en vers del mateix autor, signada per J. P. —Montpellier».
Anglès (fragmentària)


Verdeguer, Jacint. [sic.] (2000). Canigo: a legend of the Pyrenees. Cleveleys: IBERTEXT. [Trad. James W. Millard]

«La Maleïda» / «La Maladeta» (Cant IV); «Guisla» / «Guisla» (Cant IX). Dins: Selected Poems of Jacint Verdaguer: A Bilingual Edition. Edited and Translated by Ronald Puppo. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007, p. 58-69 i p. 72-83.

Ronald Puppo (trad.) «Canigó, Cant X, extracte». Reduccions, núm. 81-82 (març de 2005), p. 106-109.

          http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47476/58957

Ronald Puppo. «Consideracions sobre «Lampègia» i una proposta de traducció a l’anglès», Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 2011, en premsa.
Italià


Traduccions fragmentàries


- «Canigó. Leggenda dei Pirinei. Canto X. Ghisla». L’Iride. Strenna per l’anno 1887, p. 30-36. [Trad. Luigi Bussi, en vers]

- «I. Verdaguer. Frammento del Canigó. A D. L. Carlos Viada. La Maledetta». L’Iride. Strenna per l’anno 1889, p. 13-19. [Trad. Luigi Bussi, en prosa, part del cant IV]

- «Uno squarcio del “Canigò”. Poema Catalano di Mossen Jacinto Verdaguer». Firenze Letteraria, 16 de juny de 1887. [conté un escrit de Maria Licer i la seva traducció de “L’incanto. Canto III”, en prosa]

- Separata d’Studi Letterari e Morali [Mòdena: Società Tipografica Modenese], vol. III, 1888: «Frammento del Canigò. Poema catalano di D. Giacinto Verdaguer con versione italiana di Maria Licer», B. [Bartolomeo] Veratti, director, p. 3-8. «La Fada de Mirmanda. Passatge d’Anníbal / La fada di Mirmanda. Passaggio d’Annibale», [Maria Licer], p. 10-15. [en vers, fragment del cant IV]

- «La Croce del Canigò. Canto XII dell’ononimo poema catalano di Jacinto Verdaguer». L’Iride, Any IV, 1897, p. 6-22. [Trad. Maria Licer, signa M. L., en vers]

- «La Maledetta (dal Canigó, poema catalano di Verdaguer) [datat a «Monfestino, settembre’ 99»]». Roma Letteraria, 10 desembre 1899, p. 532-537. [Trad. Maria Licer, en vers, part del cant IV]. El tornà a publicar a: «La Maledetta (Dal Canigó di Verdaguer)». L’Iride, Any VIII, 1903, p. 58-63.

- «Fiordineve (Verdaguer - Canto II del Canigó)». L’Iride, Any VI, 1901, p. 17-27. [Trad. Maria Licer, en vers]

- «Verdaguer. Il Pireneo - C. IV». L’Iride, Any IX, 1904, p. 7-11. [Trad. Maria Licer, en vers, primera part del cant IV]****Informació extreta de Pinyol, R. i Verdaguer, M. À. «La recepció de Verdaguer a Itàlia: Unes notes». Rassegna Iberistica, núm. 88 (2008), p. 61-78. Segons
Guarner, Lluís a la «Bibliografia general de Jacint Verdaguer» (p. 1534) inclosa a Obres completes (1974). Barcelona: Selecta, Maria Licer i Luigi Bussi en
traduïren fragments sense indicació ni del lloc ni de la data de publicació: «—Traducció fragmentària dels Cants II, IV, VI, X i XII, en vers i prosa de Maria
Licer i Luigi Bussi. Mòdena, 1888»; «— Diverses versions, per distints autors, de fragments solters». Segons Bohigas, Pere: Frammento del Canigò, poema...
con versione italiana di Maria Licer. –Modena: Soc. Tipogr., 1888 / Fragments dels Cants II, IV, VI, X i XII. L’Iride, Strenna per... 1887, 1889, 1897, 1901,
1902, 1903, 1908. Dins: Primer centenario del nacimiento de Jacinto Verdaguer, 1845-1945. Catálogo de la exposición conmemorativa, 3-28 de mayo de
1945. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Biblioteca Central, 1946, p. 36-37.

EnrereCanigo_en_pdf.html
Canigo_en_pdf.html

Anuari Verdaguer


Ricard TORRENTS. «Muntatge sobre Canigó». Anuari Verdaguer 1986, núm. 1, p. 260.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67439/85957


Ricard TORRENTS. «Contribució a l’estudi de la gènesi de Canigó, de Verdaguer». Anuari Verdaguer 1987, núm. 2, p 71-98.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67538/85964


Xevi ROVIRÓ, Ignasi ROVIRÓ ALEMANY, Jaume AIATS. «Les encantades a Canigó». Anuari Verdaguer 1987, núm. 2, p. 119-131.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67540/85966


Pere TIÓ. «Aportació d’una lectura romàntica de Canigó». Anuari Verdaguer 1987, núm. 2, p. 133-147.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67541/85967


  1. Ferran GADEA. «Mètrica funcional i poètiques paral·leles en Canigó». Anuari Verdaguer 1987, núm. 2,

              p 159-163.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67542/85968


Francesc PARCERISAS. «Canigó, cant II: sobre la presentació i l’encís de Flordeneu. Els recursos del poeta». Anuari Verdaguer 1987, núm. 2, p. 165-174.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67543/85969


Josep PARÉ. «La recepció immediata de Canigó a la premsa (1885-1890)». Anuari Verdaguer 1987, núm. 2, p. 175-186.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67544/85970


Narcís GAROLERA. «Publicacions Verdaguerianes de 1986 (Bibliografia del centenari de Canigó)». Anuari Verdaguer 1987, núm. 2, p. 245-262.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67548/85974


Ricard TORRENTS. «El poemari de "Pàtria" en l’òrbita de "Canigó"». Anuari Verdaguer 1988, núm. 3, p. 159-171.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/69497/86007


Pere FARRÉS. «Nota sobre el possible deute de Canigó respecte a la Gerusalemme Liberata de Tasso». Anuari Verdaguer 1990, núm. 5, p. 67-73.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67587/86032


Pere FARRÉS; Ramon PINYOL. «L’“avant-propos” de Josep Tolrà de Bordas a Canigó, i altres crítiques coetànies». Anuari Verdaguer 1990, núm. 5, p. 89-239.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67589/86034


Albert BELTRAN i BOIXADERA. «Albert G. Hauf: la seducció de Gentil en el Canigó de Verdaguer i el romanç de El infante Arnaldos». Anuari Verdaguer 1990, núm. 5, p. 242-244.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67591/86036


Narcís GAROLERA. «Influències franceses del passatge “La maleïda”: contribució a l’estudi de les fonts de Canigó». Anuari Verdaguer 1992, núm. 7, p. 77-99.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67624/86073


Joan TORRENT. «Canigó i el desvetllament de la consciència catalana al Rosselló». Anuari Verdaguer 1992, núm. 7, p. 191-203.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67632/86081


Pep VILA. «Émile Leguiel, crític de Verdaguer (L’Atlàntida i Canigó)». Anuari Verdaguer 2002, núm. 11, p. 225-238.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67961/86176


Maria CUCCU. «Canigó (1885) de Jacint Verdaguer i Los Pirineos (1981) de Víctor Balaguer: trajectòries, analogies i diferències per a la creació d’un “símbol català”». Anuari Verdaguer 2002, núm. 11, p. 399-411.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67971/94287


Mariàngela CERDÀ i SURROCA. «Canigó, cosmos polivalent i fantàstic». Anuari Verdaguer 2002, núm. 11, p. 451-463.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67975/86832


Joaquim RABASEDA i MATAS. «Wagner segons Pahissa: la interpretació del Canigó». Anuari Verdaguer 2002, núm. 11, p. 649-654.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67988/86818


Francesc CORTÈS. «D’Atlàntida a Canigó: les interpretacions de l’èpica verdagueriana a Falla i Massana». Anuari Verdaguer 2002, núm. 11, p. 655-667.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67989/86817


Daniel CASALS MARTORELL. «La recuperació del radioteatre català a Barcelona després de la guerra. Representació de Canigó, de Jacint Verdaguer, a Ràdio Barcelona (1945)». Anuari Verdaguer 2006, núm. 14, p. 233-251.

http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/68215/165042Altres


DELPONT, Jules. Le Poème catalan «Canigó» de Jacinto Verdaguer. Perpignan: J. Payret, [s. a.].

PEPRATX, Justí (1887). Canigó, étude bibliographique du nouveau poème catalan de Jacinto Verdaguer. Montpellier: Impr. de Hamelin frères.

LEGUIEL, Émile (1904). Un grand poète contemporain en langue catalane, essai sur «L’Atlantida» et le «Canigó» de Jacinto de Verdaguer, par Émile Leguiel, avec préface de M. J. Delpont. Barcelona; Ceret: L’Avenç.

TODESCO, Venanzio (1935). ll "Canigo" di Giacinto Verdaguer, con alcune osservazioni sull’arte del poeta. Padova: [s. n.]

VERDAGUER, Jacint [et al.] (1961). Als 75 anys del poema Canigó. Barcelona: Editorial franciscana.

Estudis