Canigó 125 veus

El projecte

La Fundació Jacint Verdaguer de Folgueroles i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic proposen una lectura completa i polifònica de Canigó a Internet, l’espai ideal per on navegarà el missatge que proclama que Canigó existeix, que és aquí: una muntanya, un poema, una pàtria, un futur.


El poema consta de 4334 versos, amb mètriques diverses, repartits en dotze cants i un epíleg. Per al lector d’avui, llegir o rellegir aquests versos immortals sentint-los declamar per 125 veus diferents, tantes com anys fa que els van llegir els seus primers lectors, ha de constituir una experiència de lectura inèdita. Per això ens hem proposat  de convocar una lectura col·lectiva, calidoscòpica, de Canigó, Canigó 125 veus.


En uns moments en què la tecnologia posa al nostre abast tantes possibilitats de treballar en xarxa i convençuts de la vigència del missatge que proclama Canigó, hem volgut integrar l’obra al segle XXI, fent d’internet i les xarxes socials el vehicle per difondre el projecte.

Per què 125?

El 2011 es commemoren els 125 anys de la primera edició de Canigó de Jacint Verdaguer (1886). Un llibre que ha esdevingut símbol de la nostra cultura i forma part de l’imaginari col·lectiu dels catalans del nord i del sud de la serralada pirinenca.


A l’era de la globalització, en uns moments de canvis revolucionaris en el món dels llibres i de l’edició, cal fer –com fan els protagonistes de la pel·lícula Fahrenheit 451- que els llibres es llegeixin en el format que sigui i s’interioritzin per salvar la identitat d’un poble que des de fa 125 anys veu en el Canigó el reflex de la història que li és pròpia.